Verloop mediation

De zes stappen van het mediationproces nader toegelicht; stap 3-5

3. Mediationovereenkomst

Na de intake legt de mediator een aantal dingen vast in een mediationovereenkomst, zoals de vertrouwelijkheid en geheimhouding, over welk onderwerp het conflict gaat en welk uurtarief geldt. Ook verklaart u dat u actief meewerkt en dat u het conflict wilt oplossen. De mediator verklaart in deze overeenkomst dat hij onpartijdig zal zijn en geen enkel belang heeft bij de oplossing die u voor het conflict zult vinden. Als u besluit de mediation te starten, ondertekent u deze overeenkomst. Alle afspraken voor het mediationtraject staan op papier. Daarom is zo'n overeenkomst heel belangrijk. Elke NMv Mediator is verplicht te werken met een mediationovereenkomst.

4. Mediationbijeenkomsten

Na de ondertekening van de mediationovereenkomst start de mediation. Tijdens de bijeenkomsten zal elke deelnemer zijn kant van het conflict vertellen. Na een aantal gesprekken is het bekend hoe u beiden tegen het conflict aankijkt en is duidelijk wat voor iedereen de kern van het conflict is en welke zaken belangrijk zijn in de toekomst

5. Bemiddelingsfase

Dan is het punt bereikt waarop u en de andere partij constructief aan oplossingen kunnen gaan werken. De mediator kan vanuit zijn opleiding en ervaring handreikingen bieden om oplossingen te vinden. Daarna zult u toetsen hoe haalbaar de oplossingen zijn.

Webmaster / vanconflictnaarkans.nl is NMv geregistreerd (NMv-nr: 10326)