Verloop mediation

De zes stappen van het mediationproces nader toegelicht; stap 6

6. Beëindiging mediation

Als een oplossing is gevonden waarin beide partijen zich kunnen vinden, dan legt de mediator deze oplossing vast in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst is belangrijk omdat hierin alle afspraken beschreven staan die u gemaakt heeft. Het schept rechten en plichten waar u zich beiden aan moet houden. U ondertekent deze overeenkomst allebei. Hiermee verklaart u dat u zich houdt aan de afspraken. Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst is de mediation afgerond.

Geen oplossing, mediation niet geslaagd?

Als het niet lukt om tot een oplossing te komen, dan zal de mediation stoppen. De mediator kan dit aangeven, maar ook als u er zelf geen heil meer in ziet, kunt u altijd stoppen. Er wordt dan geen vaststellingsovereenkomst gemaakt.

Webmaster / vanconflictnaarkans.nl is NMv geregistreerd (NMv-nr: 10326)