Uitgangspunten mediation

Twee belangrijkste uitgangspunten bij mediation

Vertrouwelijkheid en geheimhouding

In een conflict vertrouwt men elkaar meestal niet meer. Tijdens de mediation wordt er juist ook gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Daarom valt alles wat tijdens de mediationgesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen, overeenkomsten en zelfs voor de uitkomst van de mediation. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator.

In het algemeen zijn er geen anderen (zoals advocaten, adviseurs) bij de mediation aanwezig. Maar soms kan het toch goed of nodig zijn dat uw advocaat of adviseur bij een gesprek aanwezig is. Bijvoorbeeld om de gevolgen van een oplossing te bepalen. Dat mag, als u het vooraf afspreekt met de andere partij en de mediator. De advocaat of adviseur moet zich dan ook houden aan de geheimhoudingsplicht.

Vrijwilligheid

Een mediation kan alleen starten als u en de andere partij aan mediation willen meedoen. U kunt niet gedwongen worden om aan mediation mee te doen. Anders is mediation gedoemd te mislukken. Ook als een ander mediation voorstelt (bijvoorbeeld door uw werkgever of op doorverwijzing van de rechter) bent u niet verplicht om deel te nemen aan de mediation. Mediation biedt echter veel voordelen (snel/goedkoop/passend/deskundige begeleiding/werken aan oplossingen) en is geschikt voor veel verschillende conflicten. Misschien dus ook wel voor uw conflict. Als u kiest voor mediation, zult u actief moeten meewerken om het goed te laten verlopen. U moet samen een oplossing willen vinden voor het probleem.

Webmaster / vanconflictnaarkans.nl is NMv geregistreerd (NMv-nr: 10326)