Voorstellen

In mijn werk heb ik een afwisselende mix kunnen realiseren van mediation en zorgverlening. Ik ben naast mijn mediationpraktijk werkzaam als arts-anesthesioloog. Ik heb verschillende functies binnen de zorginstelling bekleed, zowel op gebied van management als organisatie/beleid. In deze functies heb ik veelvuldig te maken gehad met conflicten. Deze beïnvloeden niet alleen de situatie op de werkvloer maar hebben onmiskenbaar gevolgen voor de privésituaties van zorgverleners en cliënten/patiënten. In mijn werk als NMv-geregisteerd mediator ga ik samen met u aan het werk. Beide partijen zitten aan tafel en beide komen aan bod. We gaan samen op zoek naar een oplossing waardoor deze beter bij u zal passen. Er wordt natuurlijk teruggekeken naar het verleden, maar juist de toekomst is van belang.

Ik verwacht met de mediation uw conflict uit het verleden te keren in een kans voor de toekomst. Ik hoop u in mijn praktijk te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet, Marcel van den Aardweg

Ervaring

Lid en voorzitter Medisch Stafbestuur
Adviseur Raad van Bestuur ziekenhuis
Voorzitter maatschap anesthesiologie
Lid werkgroep 'disfunctionerende medisch specialisten'
Lid werkgroep 'fusie en nieuwbouw'
Lid calamiteitencommissie ziekenhuis
SCEN-arts (arts Steun en Consultatie Euthanasie Nederland)
Vertrouwenspersoon scouting

Webmaster / vanconflictnaarkans.nl is NMv geregistreerd (NMv-nr: 10326)